info@claysciencesociety.org +90 (312) 419 86 42
TR / EN

3. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurulumuzun Sayın Üyeleri,

DernekTüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince 2018 yılında  3. Olağan Genel Kurul Toplantısı, çoğunluklu olarak 17 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 10.00da TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi Hizmet Binasında (Hatay Sok.No.21) aşağıdaki Gündem ile  yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 24 Şubat 2018 Cumartesi günü, aynı yer, saat ve Gündem ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Bilginize sunulur.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU A.
ASUMAN GÜNAL TÜRKMENOĞLU
BAŞKAN

GÜNDEM MADDELERİ:

  1. Açılış, toplantı yeter sayısının tespiti, saygıduruşu ve İstiklal Marşı,
  2. Divan Heyetinin (Başkan,bir Başkan Vekili ve bir Yazman üye) seçimi,
  3. Gündemin okunması, varsadeğişiklikönerilerinin alınması ve görüşülmesi, gündemin oylanması,
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası,
  5. 2018 -2019 yılları tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
  6. Derneğe taşınır, taşınmaz menkul ve/veya gayrimenkul satın alınması ve dernekte personel çalıştırılması hususunda Dernek Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
  7. Dernek Tüzüğümüzün Madde2-Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri Alt Başlığı/20.Şıkkı doğrultusunda Derneğimizin Türkiye Seramik Federasyonu’na üye olması ve gereken çalışmalar için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
  8. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyelerinin 2 yıl için seçimi,
  9. Dilek ve temenniler,
  10. Kapanış.